Underskrifter med kommentarer

Mange af dem, der har skrevet under mod omfartsbaner, mod en vestlig udfletning og for en løsning øst for Ringsted, har samtidig begrundet deres underskrift med en kommentar. Læs nogle af kommentarerne herunder:

#11

Fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

Anders Nygaard (København , 2020-07-29)


#17

Jeg er Enig i at en østlig fletning er bedre end alle de andre forsalg der er kommet.

Katja Morrison (Ringsted, 2020-07-29)


#18

Alt andet end den østlige udfletning er uhensigtsmæssigt

Anita Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)


#19

Der findes en fornuftig løsning, den Østlige Udfletning med begrænsede gener og under 1 milliard i omkostning – en nivauefri løsning. De 3 nye kaldes omfartsbaner og strækker sig over 13-30km, koster mindst 10 eller 20 + milliarder og har enorme konsekvenser for Ringsted og Sorø Kommuner, inklusivt nærområde, miljø, kultur, gener og med ingen fordele for befolkningen i de 2 kommuner. Forventede rejsetid reduceres kun med 1 minut mellem København og Århus, hvis altså DSB har toge der kan køre 200+km

Lars Bagge Hommel-Nielsen (Fjenneslev, 2020-07-29)


#20

Østudvidelsen rækker og er klogest for alle parter

Henrik Larsen (Ringsted, 2020-07-29)


#24

Jeg underskriver fordi, at jeg er imod den norlige/sydlige og vestlige kapacitetudviddelse. Jeg kan KUN acceptere den østlige udvidelse

Hans-Erik Slundt (Ringsted, 2020-07-29)


#26

Jeg støtter den østlige udfletning.

Bent Jørgensen (Ringsted, 2020-07-29)


#27

Jeg skriver under da jeg ikke ønsker omfartsbane igennem Ditlevshøj Høm
Her er skøn natur, som iøvrigt er lagt ud som grønne bremmer, og rekreative formål.

Anette Blangsted Petersen (Ringsted, 2020-07-29)


#28

Jeg bestemt er imod omfartsbaner, der vil ødelægge bydele, koste meget mere bl.a. pga. ekspropriation samt omkostninger miljømæssigt. Bedste løsning er en østlig udfletning.

Anja Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)


#29

Jeg skriver under, fordi en løsning med en kæmpebro “fly-over” vest for stationen efter min overbevisning er alt for dyr og til stor gene for de, som bor i området.

Ralph Mølders (4100 Ringsted, 2020-07-29)


#30

Det kun giver mening at vælge den Østlige udflytning 👍

Per Flor (Ringsted , 2020-07-29)


#36

Den østlige løsning er den eneste rigtige løsning, der med respekt for mennesker og natur sikrer den mest effektive kapacitets udvidelse til gavn for effektiv fremtidig banedrift samt offentlig transport.

Niels Ulrich Hermansen (Ringsted, 2020-07-29)


#39

Det er vigtigt at udfletningsløsning etableres øst for Ringsted, fordi det er trafikalt bedst, bedst for miljøet og mindst generende for borgerne

Bjarne Nielsen (Ringsted, 2020-07-29)


#40

Den østlige løsning er den bedste og billigste set i et samlet projekt

Else Svendsen (Dianalund, 2020-07-29)


#47

Jeg ser kun 1 mulighed og det er en tunnel, for at undgå at ødelægge vores natur og små landsbyer

Maria Ihmels (Ringsted, 2020-07-29)


#53

Jeg foretrækker ubetinget den østlige løsning – og finder det vigtigt, at Ringsted forbliver et trafikalt centrum.

Lone Elhegn (Ringsted, 2020-07-29)


#54

Jeg skriver under fordi den nordlige og sydlige baneføring, vil ødelægge al fremtidig byudvikling i de nævnte områder.

Bent Elhegn (Ringsted, 2020-07-29)


#58

Jeg er ikke interesseret i endnu en togbane, så jeg kommer til at bo mellem to baneforbindelser. Der er nok tung trafik på den bane der er der nu, det vil bare tilføje endnu flere rystelser i jorden, og mit hus vil derfor få endnu flere påvirkninger der ender med sætningsrevner og andre langtids skader.

Mie Slangerup (4173 Fjenneslev , 2020-07-29)


#62

Jeg skrevet under på dette fordi det vil ødelægge vores område og dejlige natur ….

Lars Daugaard jensen (Fjenneslevmaglevej 55, 2020-07-29)


#66

Jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved Ringsted (KURI) ved et byggeri øst for byen.

Knud Erik Pedersen (Ringsted, 2020-07-30)


#67

Jeg skriver under, fordi jeg bor der hvor de planlægger at lægge banen.

Mette Holmgaard (Sorø, 2020-07-30)


#68

Planen om omfartsbaner giver gener for natur og mennesker i områder der ikke tidligere har haft jernbane.

Lars Pedersen (Fjenneslev, 2020-07-30)


#69

Støjen fra motorvejen er ulidelig, så hvis der yderligere kommer støj fra høj-hastihedstog i en nord-løsning, bliver glæden ved at bo i Benløse ødelagt!

Leif Holde (Ringsted, 2020-07-30)


#72

Jeg siger nej tak både til nordlige og sydlige omfartsbaner og til en vestlig udfletning ved Ringsted station, fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

Kim Jensen (Fjenneslev, 2020-07-30)


#77

Vi skal have en god løsning fra starten, så der ikke skal bruges tid og penge på lappeløsninger.

Dan Qvitzau (4100 Ringsted, 2020-07-30)


#78

Jeg siger nej tak både til nordlige og sydlige omfartsbaner og til en vestlig udfletning ved Ringsted station, fordi jeg mener at en østlig udfletning er den bedste løsning for: naturen, den kollektive trafik generelt, Ringsted og Midtsjælland samt økonomisk.

René Falk Jensen (Ringsted , 2020-07-30)


#83

Den østlige udfletning er den eneste rigtige løsning

john andersson (skovlunde, 2020-07-30)


#85

Alt andet vil være direkte ødelæggende for vores by

Lisbeth Molsing (Ringsted, 2020-07-30)


#89

Et helt vanvittigt projekt ,useriøst at sende i høring midt i sommerferien og meget mangel fuldt,ikke til at gennemskue det materiale der er sendt ud,vil indsende høringssvar.

Niels Peder Christiansen (4100, 2020-07-30)


#93

Den østlige løsning er helt klar den eneste der dur. Alt andet vil smadre vores by, og må også være meget dyrere, da der vil være rigtig mange huse som skal rives ned. Og Hove meget støj genere for hele byen.

Lisbeth Andersen (Ringsted, 2020-07-31)


#97

Jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved Ringsted (KURI) ved et byggeri øst for byen.

Jan Larsen (Ringsted, 2020-07-31)


#99

Fordi jeg ikke ønsker at have en jernbane som nabo. Men ikke mindst det vil ødelægge en masse natur, der er snart ikke nogle steder hvor man kun kan se natur omkring sig. Enten står der telemaster vindmøller jernbaner m.m.

Stig Petersen (Fjenneslev , 2020-07-31)


#107

Det er vigtigt at bevare naturen

Jonas Reppel Hammershøy (Ringsted, 2020-07-31)


#113

Et horribelt forslag fra Bane Danmark der vil forringe hverdagen for både mennesker OG bevaringsværdig natur.

Søren Skaarup (Ringsted , 2020-07-31)


#120

En udvidelse af banen bør gå langs motorvejen, det er den eneste rigtige beslutning.

Karsten Jensen (Kværkeby , 2020-07-31)


#128

Jeg skriver under fordi jeg synes at vi skal ha toge gennem Ringsted, hvor der er i forvejen. Både så vi bliver ved at være et trafik knudepunkt, men også for at forstyrre færrest mulige borgere med mere larm

Lene Friis (Ringsted, 2020-07-31)


#137

Fordi det vil være en tåbelig løsning

Peter Møller (Ringsted, 2020-07-31)


#138

Den østlige løsning er den eneste der er fornuft i.

Kaj Rasmussen (ringsted, 2020-07-31)


#143

Den østlige udfletning vil give færest gener, og den bedste afvikling gennem Ringsted.

Henrik Hede Larsen (Ringsted, 2020-07-31)


#146

Ønsker ikke banen igennem Kværkeby.

Mihai Gligorescu (Kværkeby , 2020-07-31)


#159

Bor på kanten af det fredet område og det skal forblive fredet.

Søren Hansen (Alsted, 2020-08-01)


#165

Det vil skabe store gener og fordi vi i Skellerød i forvejen har været belastet af flere års byggeri på grund af Bane Danmarks udvidelser af broen og området omkring Havrebjergvej

Yunus Borgstrøm (Ringsted, 2020-08-01)


#167

Jeg er imod de massive ødelæggelser på naturen samt de støjgener det vil give både under og efter bygget.

Nikolai Grøn (Ringsted, 2020-08-02)


#169

Det er en skændsel for vores fantastiske natur herude i området og en for stor indgriben i boliger mm.

Susanne Pedersen (Ringsted, 2020-08-02)


#171

Jeg ved hvordan det er i området og har ikke lyst til at se det destrueret af lydforudrening

Sarah Langhoff Bauer (Slagelse, 2020-08-02)


#172

Det vil altid være mere optimalt at ligge en “Flyover” så tidligt som muligt og derfor vil østenden af Kværkeby være optimalt også med den øgede trafik som kommer i fremtiden med flere nye forbindelser og baner…

Anders Carlsen (Slagelse, 2020-08-02)


#173

Den skitserede rute vil skære gennem et sammenhængende landskabsområde med særlige værdier. Der har i årevis været forbud mod opførelse af store og skæmmende byggerier såsom vindmøller.
Sorø kommunes kommuneplan skriver desuden, at området skal holdes fri for motorveje, togbaner, vindmøller og andre forstyrrende byggerier.
Hele Tuel å strækningen er udpeget som naturområde. En banestrækning vil skulle krydse denne åstrækning og dermed ødelægge denne natur.
Hele området omkring denne skitserede banelinje rummer særlige rekreative værdier og natur og det vil blive ødelagt af en togbane.
Der findes i forvejen andre trafikkorridorer og løsninger, og derfor må det være løsningen.

Søren Ilsø (Fjenneslev, 2020-08-02)


#180

Jeg skriver under, idet at det kun sparer togene 1 min. Derudover forringer det boligernes værdi, nogen mister deres hjem, det ødelægger vores natur og dyrelivet. Vi har et rigt dyreliv som vil blive påvirket.

Mette Mygind Birkedahl Jacobsen (4173 Fjenneslev, 2020-08-03)


#183

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker flere jernbaner igennem vores natur. Det vil være yderst generende for alle der bor i nærheden og vores bønder som har markerne omkring.

Malene Søgaard (Sigersted, 2020-08-04)


#185

Jeg er modstander af de nævnte omfartsbaner og den vestlige flyover.
Eneste rigtige løsning er en flyover i øst, denne løsning tilgodeser, at flere tog i fremtiden kan gøre stop på Ringsted Station og giver god forbindelse for togrejsende også fra Sydsjælland.
Også i anlægsperioden er den østlige løsning at foretrække, da den anlægges på landbrugsjord, og giver bedre tilkørselsforhold for transport af materialer.

Jytte Haak (Ringsted, 2020-08-04)


#191

Jeg syndes de ødelægger store dele af de småbyer og i forvejen er togbanen og motorvejen malplaceret i forhold til trafikstøj

Tanja Capion Jørgensen (Ringsted, 2020-08-05)


#195

Fordi jeg er imod Banestyrelsen oplæg vedrørende forslagene til linieføringerne udenom Ringsted station.

Arne Bjerring (Ringsted, 2020-08-06)


#196

Jeg skriver under fordi jeg går ind for at Banedanmark gennemfører kapacitetsudvidelsen ved et byggeri øst for byen – det er den eneste løsning, der giver mening for Ringsteds borgere.

Britta Nielsen (Ringsted, 2020-08-06)

#204

Fordi det ødelægger naturen og det vil koste alt for meget

Lars Jacobsen (Ringsted, 2020-08-06)


#205

Omfartsbanerne og den vestlige løsning vil alle have negative konsekvenser for lokalmiljøet og byen. Den østlige udfletning er og bliver den bedste løsning.

Lene Johansen (Ringsted, 2020-08-06)


#208

Det er fuldstændig vanvittigt at ødelægge hele Benløseområdet, og alt det nye der opføres i erhvervsområdet. Samt den dejlige naturområde vi lige har fået etableret i å området

Conni Larsen (Ringsted, 2020-08-06)


#211

Der virker helt skørt at skulle lave nye baner, ødelægge natur, nye støjlinjer.
Kæmpe udgift for næsten ingen gevinst.

Thomas Kaj Julø (Ringsted, 2020-08-06)


#213

Jeg går ind for at baneDK gennemfører en af de østlige løsninger, alle andre løsninger ødelægger dyrebar natur og smadrer menneskers hverdag og boliger

Jørgen Haltrup (Ringsted , 2020-08-06)


#218

Jeg skriver under fordi en østlig udfletning kan etableres uden støjgener for Ringsted by.
Der er kun bar mark og enkelte huse.
Desuden har en østlig udfletning lav højde, der
ikke forstyrrer landskabet, og støjen spredes ikke nær så meget som, hvis udfletningen ligger højt, hvilket vil være tilfældet, hvis den ligger mod vest, hvor den både vil ligge højt og i bymæssig bebyggelse.
Jeg kan godt acceptere en sydlig “omfartsbane”, hvis vi bare kan undgå en vestlig løsning hen over Ringsted Å.

Per Andersen (Ringsted, 2020-08-06)


#220

Nordlige og sydlige omfartbaner vil være op til 10 gange dyrere end en østlig udfletning.

Leif Mortensen (Ringsted, 2020-08-06)


#223

Jeg er imod omfartsbanerne

Louise Adelsten (Fjenneslev, 2020-08-06)


#228

Fordi jeg ønsker det bedste for Ringsted

Mati N (Ringsted, 2020-08-07)


#230

Kommunen og Bane Danmark, skal ikke ødelægge mere natur end nødvendigt, de kan bruge de åbne marker, hvor det genere mennesker og natur mindst

Søren Nielsen (Ringsted, 2020-08-07)


#238

Byen skal ikke omringes af jernbaner og ødelægge byen, natuen mv.
Udfra tidligere renovering af stationen, burde forlængelse tages udgangspunkt i denne. Således at Ringsted stadig bliver en by i udvikling og IKKE i afvikling

Maria Houman (Ringsted, 2020-08-07)


#245

Den østlige løsning er den eneste rigtige løsning, den sikre naturen omkring Ringsted og Sorø, den har færrest udfletninger (der kan gå i stykker), den sikre Ringsted forbliven som central pendler by og ikke mindst den udviser størst respekt for mennesker, deres ejendom og er den billigste løsning.

Torben Sandal Petersen (Ringsted, 2020-08-08)


#246

Jeg finder det uhørt at Banedanmark nu kommer med nye ideer til baneføringen. Det er helt i hegnet at ville føre den planlagte bane uden om Ringsted både ideen om en nord føring nord for Benløse der vil være ødelæggende for netop Benløse. Også den helt sydgående er en skør ide. Vi bor selv øst for Ringsted i Kærehave og vi ser det mest fornuftige i den fremtidige baneføring vil være at gennemføre den østfletning som egentlig er godkendt. Jeg kunne egentlig godt stille spørgsmålet om Banedanmark er et selvkørende lokomotiv? og som ikke rigtig kan høre for sin egen larm. Leo Hjorth

vil være

Leo Hjorth (Ringsted, 2020-08-08)


#247

Den østlige kapacitetsudvidelse giver det bedste grundlag for et lyntogsstop i Ringsted, hvilket vil være den optimale løsning for hele region Sjælland.

Martin Agerbo (Ringsted, 2020-08-08)


#249

Ønsker ikke at ødelægge biodiversiteten som er så vigtig for miljøet og klimaet

Vivi Carlsen (Ringsted , 2020-08-08)


#251

Omsonst at skulle ødelægge biodiversitetet der er så vigtig for miljø og klima

Vivi Carlsen (Ringsted, 2020-08-08)


#252

Benløse by skal forblive den bydel den er idag. Ringsted er en by hvor de små landsbyer trives og hvor der stadig er masser af liv.
Østbanen er det eneste rigtige valg

Casper Bøge Wielsøe (Ringsted, 2020-08-08)


#254

Omfartsbanerne vil ødelægge en hel by. Det kan bestemt ikke være rigtigt!

Tobias Søndergaard Raun (Benløse, Ringsted, 2020-08-08)


#257

Vi støtter ikke op om baner der vil ødelægge lokalsamfundet i Ringsted specifikt i Benløse, vores hjem.

Flemming og Aase Nielsen (Ringsted , 2020-08-08)


#260

Jeg skriver under fordi støj generne og trafikken i Ringsted er for voldsom.

Stine Rasmussen (Ringsted , 2020-08-08)


#261

For at passe på vores natur og vores nærområde. Udbyg hvad allerede er og som trænger! Og undlad at anlægge nye baner til stor gene for beboer og dyreliv.

Maiken Kramer (Fjenneslev, 2020-08-09)


#266

Omfartsbaner vil være voldsomt til gene i berørte boligområder, både i anlægsfase og efter ibrugtagning. ydermere vil de økonomiske omkostninger være urealistisk.

Peter Ronge (Ringsted, 2020-08-09)


#272

Vi har nok togbaner her i Ringsted

Shannie Hee (Ringsted , 2020-08-09)


#273

Jeg bor hvor der kan risikere at ende jernbane ved en omfatrsbane mod syd, og generelt mener de andre muligheder ødelægger landskab/lokalsamfund

Frederik Christensen (Ringsted, 2020-08-09)


#281

Ikke flere støjkilder i vores flotte natur

Jørgen Dahl (Fjenneslev, 2020-08-09)


#282

Jeg underskriver da jeg som lodsejer af en naturskøn eng ville mene det vil store konsekvenser for naturen og vandmiljøet da man ikke ved hvad der blover udledt af spestisider fra sådan en jernbane

Thorbjørn Nielsen (Fjenneslev, 2020-08-09)


#285

Naturen rundt om Ringsted skal bevares mest muligt

Finn Jensen (Glumsø, 2020-08-09)


#287

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at Banedanmark hører og respekterer borgernes ønske.

Birthe Sørensen (4100 Ringsted, 2020-08-09)


#289

Jeg skriver under fordi en østlig udfletning er den bedste løsning. Øvrige forslag er økonomisk dyrere og vil genere mange borgere.

Christian Christensen (RIngsted, 2020-08-09)


#290

Jeg er enig

Thomas Hamstrup (Ringsted, 2020-08-10)


#292

Fordi mit hus ligger i kværkeby og i skal ikke ødelægge kværkeby og benløse.

Aase Larsen (4100 Ringsted, 2020-08-10)


#295

Vi skal sikre at flest mulige tog standser ved stationen i byen. Hvis banen går udenom stationen, vil færre tog standse i Ringsted.

Jens Krøll (Ringsted, 2020-08-10)


#299

Det virker som om, det giver for store terrænproblemer i og vest for Ringsted. Der er mest plads i (ved) Kværkeby (Adamshøj).

Henning Petersen (Næstved, 2020-08-10)


#306

Som jeg ser det, er en østlig udfletning den bedste mulighed.

Marianne Madsen (Ringsted , 2020-08-10)


#308

Jeg går ind for den østlige udfletning….

Birgit Rasmussen (Ringsted, 2020-08-10)


#322

Jeg skriver under, da jeg er stor tilhænger af åbenlys sund fornuft !

Michael Pedersen (Slagelse, 2020-08-10)


#324

Jeg finder omfartsbanerne uhensigtsmæssige ift. Ringsteds infrastruktur. Kun tunneler ser jeg som en mulig løsning, så det ikke ødelægger vores grønne områder og infrastrukturen.

Martin Ihmels (Ringsted, 2020-08-10)


#334

Jeg skriver under fordi at jeg bor i benløse, og ifølge tegningen vil tunnellen gå direkte under mit hus….
desuden så er det at bruge 5 milliarder på at spare nogle minutter i tog virkelig en sindssyg ide….

Niklas Elfving (Ringsted, 2020-08-10)


#335

Vi ønsker ikke at der ødelægges værdifuld natur og at dyr og mennesker får ødelagt deres hjem, når der findes gode alternativer!

Anja Juhle Nielsen (4180 Sorø, 2020-08-10)


#345

Jeg gider sgu ik ha ødelagt hverken min grund eller udsigt med den skide bane

Tommy Pedersen (Ringsted , 2020-08-11)


#346

Syntes ikke det giver mening at der ikke stoppes i Ringsted som hører under en af de større byer med mange på- og afstigninger.
Endvidere kan naturen rundt om ødelægges.

Lea Leiberg (Glumsø, 2020-08-11)


#347

Det er en tåbelig, dyr og meningsløs plan, som oven i købet, giver en masse trafikale uhensigtsmæssige trafikale bindinger. Det giver i øvrigt ikke mening at man ikke bruger den østlige ende af stationen, som allerede åbner op for en gnidningsløst udfletning, og dette til en væsentlig mindre omkostningskrævende pris.

Mogens Hasle Møller (Ringsted , 2020-08-11)


#348

Vigtigt for alle i Region Sjælland, at Ringsted fortsat kan udvikle sig som centrum i regionen.

Søren Agerbo (4862 Guldborg, 2020-08-11)


#351

Bor i Benløse så nej tak til tog igennem vores lille bitte by

Helle Hansen (Ringsted , 2020-08-11)


#356

Det er overordentligt destruktivt for Ringsted og den omkringliggende natur at få andet end en østlig udfletning.
I forvejen er byen rigeligt belastet med trafikstøj fra både jernbane og motorvej.

Henrik Andersen (Ringsted , 2020-08-11)


#358

DSB er skøre

Hejne Andesen (Korsør, 2020-08-11)


#362

Jeg bor i området hvor omfar
rts banerne er forslået

Leif Jensen (RINGSTED, 2020-08-11)


#363

Jeg skriver under, fordi det anretter mindst skade i landskabet. Det bør også være den billigste løsning for samfundet og dermed os borgere.

Karin Scheel (Fjenneslev, 2020-08-11)


#370

det er den mest optimale løsning

Jakob Flink (Ringsted, 2020-08-11)


#378

Der er flere grunde : men det vil gå udover Hele dyrelivet Her/ sjældne fugle arter osv.. hvilket vi elsker. Og vi er lige flyttet hertil. Og vi vidste på ingen måde at det her var på tale ..
Det vil betyde larm/støj

Jane Berg (Ringsted, 2020-08-12)


#383

Lad os nu få en østlig løsning. Der er spildt tid og penge nok.

Henrik Kjær (Ringsted, 2020-08-12)


#388

Det er for dumt at ødelægge en lille by som benløse. Hvor der er skoler og institutioner så hvorfor ødelægge Benløse ved at spare nogen minutter i tog

Gitte Christiansen (Benløse, 2020-08-12)


#389

Der skal SLET ikke være en bane i eller ved Benløse

Thea Christiansen (Ringsted, 2020-08-12)


#395

Hvorfor kan bane Danmark ikke bygge øst for byen! Ubegribeligt – eller er årsagen den enkle, at det vil genere en lokal godsejer.

Claus Bangsholm (Birkerød, 2020-08-12)

#401

Jeg støtter forslaget : Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted

Elisabeth Calov (Ringsted, 2020-08-12)


#409

Jeg skriver under fordi omfartsbaner ved Ringsted i min optik er en alt for bekostelig og generende løsning for de borgere der bor i de omtalte områder!

Frederikke Kejser (Ringsted , 2020-08-13)


#410

Den østlige løsning er bedst for naturen ved Ringsted

Tom Christiani (Jystrup Midtsj, 2020-08-13)


#414

Det er den eneste rigtige løsning for miljøet, Ringsted og Danmark.

Sadik Zeki Topcu (Ringsted, 2020-08-13)


#417

Jeg skriver under fordi jeg støtter forslaget:
“Vi siger nej tak til omfartsbaner og vestlig udfletning ved Ringsted“

Rade Calov (Ringsted, 2020-08-13)


#418

Fordi det ødelægger den attraktive natur der er i vores by

Kamilla Knakkergaard (Ringsted, 2020-08-13)


#420

Jeg støtter den østlige løsning, fordi jeg ikke mener, de øvrige forslag tager de nødvendige hensyn til mennesker og natur.

Peter Stegmann (Ringstec, 2020-08-13)


#423

Den bedste løsning er en udfletning øst for Ringsted by

Jørgen Lamborg (fjenneslev, 2020-08-14)


#424

Den eneste rigtig løsning er kapacitetsudvidelse øst for Ringsted. Der bliver færrest generet af støj og det er det billigste sted at ekspropriere areal. Banen skal med niveaufri udfletning være en sikker forbindelse.

Lena Vabø (Fjenneslev, 2020-08-14)


#429

Det er for mig at se den Østlige udflætning der er den eneste løsning der ikke smadrer Ringsted og omegn samt unik natur.

Kim Vognsen (Kværkeby, 2020-08-14)


#434

En østlig løsning er den der forstyrrer mindst mulige personer og er den sikreste
løsning mod ulykker.

Per Andersen (Ringsted, 2020-08-15)


#435

Det er den løsning der genere mindst, og færre borgere bliver berørt

Jens Sørensen (Ringsted, 2020-08-15)


#436

Den østlige løsning er den eneste rigtige. Omfartsbanerne er alt for dyre og ødelægger bysamfund og/eller natur. Den vestlige skal ligge bynært og giver meget støj til mange mennesker.

Leif Marstrand (Ringsted, 2020-08-16)


#438

Bor på Korsevænget , og mener at en østlig udflytning , etableret på en mark , generer færre borgere end en vestlig udflytning . Ligeledes må en østlig udflytning være billigst .

Michael Pedersen (Ringstef, 2020-08-16)


#444

Der vil med den østlige løsning være væsentlig færre mennesker som vil blive påvirket at både anlægsarbejdet og den fremtidige drift.
Skulle der være en øget pris for denne model, mener jeg at hensynet til borgerne i selve Ringsted, taler for at det måske bliver dyrere.

Kim Møllebro Hansen (ringsted, 2020-08-17)


#447

Jeg skriver under fordi jeg mener Ringsted er og fortsat skal være et aktivt knudepunkt for togdrift på Sjælland.

Jan Jakobsen (Ringsted, 2020-08-18)


#450

Det er den løsning, der giver de mindste nabogener og den mindste naturpåvirkning. Det giver den mest fleksible trafik-afvikling omkring Ringsted.

Grete Bendtsen (Ringsted, 2020-08-18)


#455

Jeg skriver under fordi den østlige bane er den eneste rigtige. Der er åbent land færre huse skal ekspropriateres – en stor udgift spares ved den østlige Bane. Allerede nu er der støj fra Ringsted station, hvis der lægges Bane uden om Ringsted er der endnu flere der vil få støj og flere huse kan ikke sælges når de ligger tæt på jernbanen. Pendlerne fra Ringsted og oplandet, får bedre og gode muligheder når det bliver den østlige Bane bygges. Nedgravning af den østlige Bane vil være en rigtig god ide👍

Marianne Larsen (Ringsted, 2020-08-18)


#459

En baneføring som trækkes i det område/den retning der er anført K løsningen for den sydlige føring, vil have stor betydning, ikke kun for lokalområdet som vil blive splittet, men også for det naturområde banen skal føres igennem. Den nøjagtige placering er nærmest umulig at bestemme, men en baneføring vil i min optik gribe hårdt ind i landskabet.

Bo Frydkæt (Alsted, 2020-08-19)


#466

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker min by ødelagt pga en bane strækning.

Maria Clementsen (Fjenneslev, 2020-08-19)


#470

Jeg skriver under fordi, det burde være ulovligt at komme med så dumt et forslag

Nikolaj Dahl (Fjenneslev, 2020-08-19)


#475

Fuldstændig tåbeligt at ødelægge vores by, og Benløse, Fjellebro mm

Ulla schrøder Jensen (Kværkeby, 4100 Ringsted, 2020-08-19)


#482

Fordi, at det ikke giver mening, at skære smukke landområder over når der allerede eksisterer områder, hvor sådanne installationer allerede eksisterer og har ødelagt natur. Det giver ingen mening, at destruere endnu et naturområde når der findes mere givende løsninger.

Simon Martin Krull Sandfær (Ringsted, 2020-08-19)


#483

Jeg mener østlig udflytning er den bedste løsning i forhold til by, mennesker og nater

Annette Baagø (Ringsted, 2020-08-19)


#484

Jeg skriver under, fordi jeg synes, det er en dårlig løsning.

Janne Julø (Ringsted , 2020-08-20)


#487

Den østlige udfletning er den eneste fornuftige løsning

Arner Frederiksen (Ringsted, 2020-08-20)


#488

Fordi det vil være bedst for Ringsted med byggeri mod øst.

Camilla Winther (Store Merløse, 2020-08-20)


#491

Vi skal skabe den bedste løsning.

Flemming Kjærgaard (Sorø, 2020-08-20)


#497

Den østlige udfletning vil medføre færrest mulige gener for mennesker og natur.

Bente Røsling (Ringsted, 2020-08-20)


#501

Fordi en østlig udfletning er billigere at anlægge, og mere fornuftigt da der er masser af plads.

Kenny Kariyawasam (Roskilde, 2020-08-20)


#511

Omfartsbaner og vestlig udfletning vil ødelægge Ringsted

Kurt Marstrand (Ringsted, 2020-08-20)


#513

For store egner for beboer / borger omkring og natur, der må findes løsning hvor natur og mennesker bliver mindst muligt berørt.

Lotte Krogdahl (4100, 2020-08-20)


#516

Det vil være ødelæggende for natur, miljø og lokalsamfund

Lisbeth Helgesen (Ringsted, 2020-08-20)


#520

Jeg skriver under fordi, jeg gerne vil bevare den rolige atmosfære der hersker i benløse. Og dermed bevarer interessen for et fredfyldt beboet område.

Cecilie Wagtberg (Ringsted, 2020-08-20)


#521

Som skatteborger ønsker jeg ikke, at bruge skatteydernes penge til projekter som helt åbenlyst mangler realitetssans i forhold til de virkelige fysiske forhold, og hensynsløs ageren over for hele befolkningen i de berørte områder.

Jakob Dige Ohrt (Slagelse, 2020-08-20)


#525

Den østlige løsning er den eneste fornuftige løsning

Kjeld Westergaard (Ringsted, 2020-08-21)


#527

Det vil være den mest fremtidssikre plan.

Carsten Madsen (Ringsted, 2020-08-21)


#531

Banedanmark er nødt til at forstå, at etaten ikke kan tillade sig at tilsidesætte et meget stort flertal af lokale borgeres ønsker om en udfletning, ligesom det virker som et stykke magthaverisk absurdteater, at man nu så langt inde i en proces smider tre nye forslag på bordet uden skelen til, hvor ødelæggende de vil være både for lokal natur og udvikling.

Anne Wandahl (Ringsted, 2020-08-21)


#538

Jeg går 100% ind for den østlige løsning.

Janne Elisabeth Nielsen (Vigersted, 2020-08-21)


#541

Jeg kan kun tilslutte mig den østlige udfletning –
Vi må da også passe på vores små landsbyer,- tænk lidt på det også –

Kathe Dinesen (Ringsted, 2020-08-21)

Last Updated on 22. august 2020 by ringstedbanen