Forslag fra 2015 om nordlig omfartsbane

Herunder høringssvar i 2015 fra Otto Anker Nielsen (DTU) til Banedanmark. (Banedanmark refererer til Otto Anker Nielsen som “24B” i høringsnotatet.)
Derefter Banedanmarks svar, hvor man afviser forslaget. Forslaget svarer stort set til den nordlige omfartsbane, der er foreslået i den aktuelle høring.

24B –Omfartsbane uden om Ringsted24B påpeger, at man både med en vestlig og en østlig løsning kan risikere at vælge en løsning der ikke er langsigtet nok. I den forbindelse foreslår 24B en tredje løsning hvor tog uden stop i Ringsted mod Fyn og Jylland – godstog såvel som lyntog,føres på en bane uden om Ringsted.
24B påpeger,at Den ny bane fra København-Ringsted i stedet kan videreføres langs motorvejen uden om Ringsted (ca. 14 km) til Fjenneslev.


Fra Fjenneslev mod Sorø er der et ca. 5 km ret bane, som burde kunne opgraderes i hvert fald til 200 km/t, hvis ikke 250 km/t.
Samtidig påpeger 24B, at man skal beholde forbindelsen til Ringsted for standsende tog og tog mod Femern. 24B påpeger,at der kan opnås hurtigere rejsetid for lyntog mellem København og Fyn/Jylland. 24B påpeger,at den større kapacitet forbi Ringsted giver større robusthed i Timemodellen (togfonden). Desuden forbedres kapaciteten med de to parallelle baner (ny omfartsbane og eksisterende bane ind til Ringsted), hvilket blandt andet giver mere fleksibilitet til overhaling af godstog.
24B påpeger,at støjgener i Ringsted reduceres, når en del af togtrafikken flyttes fra nuværende bane til en linjeføring ved motorvejen. 24B påpeger, at der er tale om en merpris i forhold til hhv. en vestlig og en østlig udfletning. 24B påpeger,at det må vejes i en samfundsøkonomisk evaluering imod fordelene. Disse fordele er rejsetidsbesparelser, større robusthed i Timemodellen, større kapacitet i forhold til de to andre løsninger, og generel større robusthed også mod Femern forbindelsen

Banedanmarks svar:

Banedanmark medgiver,at en bane nord om Ringsted kan give de ønskede trafikale forbedringer i form af mulighed for reduktion af rejsetiden for gennemkørende højhastighedstog, bedre kapacitet og øget fleksibilitet i køreplanlægningen.
Forslaget vil medføre to udfletningsanlæg hvor omfartsbanen hhv. ville skulle grene fra og tilsluttes banen igen.
Forslaget løser ikke alle de togvejskonflikter ved Ringsted station som både den østlige og den vestlige udfletning løser. Dette betyder at der også skal medtages udgifter til ombygning af Ringsted station i forslaget. Forslaget kan derfor ikke betragtes som et ligeværdigt alternativ.
Anlægsudgifterne til et sådant anlæg ville være ca. 2,5 mia. kr.eksklusiv udgifter til ombygning af Ringsted station og er derfor væsentligt højere end for en udfletning ved Ringsted og en hastighedsopgradering gennem Ringsted.
Beløbets størrelse kan sammenholdes med de 361 mio. kr. som oprindelig var afsat til etablering af den vestlige løsning.

På denne baggrund vælger Banedanmark ikke at medtage forslaget i de videre undersøgelser

Last Updated on 6. august 2020 by ringstedbanen