Politisk beslutning

April 2021: Folketinget træffer om kort tid beslutning om, hvilke løsninger Banedanmark skal gå videre med at undersøge i en såkaldt VVM-undersøgelse om kapacitetsudvidelse i Ringsted.
Borgergruppen for en østlig udfletning har netop sendt en tydelig opfordring om at stoppe undersøgelsen af en omfartsbane syd og øst for Ringsted.

I 2020 blev der afholdt en høring om i alt fem løsningsforslag fra Banedanmark, som alle havde til formål at skabe større kapacitet for togtrafikken gennem Ringsted. I Ringsted blev der afholdt et stort borgermøde om høringen.
Der indkom i alt 240 høringssvar, hvoraf langt de fleste gik ind for en udfletning øst for Ringsted og tog afstand både fra en vestlig udfletning og fra forslagene om omfartsbaner nord eller syd om Ringsted.

I januar 2021 offentliggjorde Banedanmark et høringsnotat. Høringsnotatet og de 240 høringssvar kan læses via dette link

I januar 2021 udsendte Banedanmark herefter et beslutningsgrundlag til politikerne, hvori man kan læse, at den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning er en udfletning øst for Ringsted, der samtidig er den mindst generende for borgerne og miljøet, men hvor man samtidig varmt anbefaler en omfartsbane syd om Ringsted.

Den 23. marts 2021 udtalte transportministeren i en artikel i Dagbladet Ringsted blandt andet:

– Hvis der ikke tænkes de rigtige løsninger, bliver der også støjudfordringer. Vi har ikke taget stilling til de fem konkrete løsninger, men man skal nok overveje en omkørsel syd om byen, så der ikke kommer godstog ind gennem Ringsted

Med transportministerens udtalelse er Borgergruppen for en østlig udfletning bekymret for, at Banedanmark går videre med en stor undersøgelse af en løsning, der vil medføre en 11 km lang højhastighedsbane gennem det åbne land syd og øst for Ringsted, samtidig med at den har en række uheldige konsekvenser for den fremtidige togtrafik og antallet af tog, der kan standse i Ringsted.
Borgergruppen mener ikke, at omfartsbanen giver nogen væsentlig reduktion af støjen ved Ringsted station, men den vil til gengæld medføre gevaldige gener langs de 11 km med en ny højhastighedsbane.

Borgergruppen har derfor den 19. april 2021 sendt et notat til Transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Ringsted byråd, hvor der advares imod at gå videre med at undersøge en omfartsbane.

Last Updated on 20. april 2021 by ringstedbanen