Om ringstedbanen.dk

Formålet med ringstedbanen.dk er at bidrage til større forståelse om den igangværende udbygning og ombygning af jernbanerne, hvor Ringsted station er det helt centrale knudepunkt.

Kommunikationen fra politikere og myndigheder kan virke forvirrende for mange, og det er mere end svært at få øje på en overordnet ledelse af jernbanesektoren, der ser helheden i jernbanenettet.

Vi er en del, der ser et stort behov for et serviceeftersyn af jernbanesektoren i Danmark, herunder at få defineret, hvad vi vil med jernbanerne, analysere, hvor vi er nu, og derefter diskutere, hvordan vi kommer derhen, hvor vi gerne vil.

Vi tror på, at der helt generelt er en god vilje mange steder til at forbedre jernbanen og øge dens markedsandele både for passagerer og gods, men vi mangler en afklaring af målene og en debat om, hvordan vi bedst styrer imod målene i en virkelighed, hvor beslutningsansvaret er blevet væk mellem alt for mange fremmedgjorte chefer i forskellige organisationer i jernbanesektoren.

Ansvarlig for hjemmesiden er Bjarne Nielsen, der er borger i Ringsted og nabo til jernbanen, med erfaring fra jernbanesektoren, bl.a. som togbetjent, trafikleder, køreplanlægger og har styret trafikale projekter.

I netværket omkring dette initiativ er bl.a. en tidligere sikkerhedschef for DSB Thomas Albøg Olsen.

Vi kan kontaktes via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Last Updated on 30. juli 2020 by ringstedbanen