Mulige placeringer af udfletning

Der er tre mulige placeringer af en niveaufri udfletning ved Ringsted station. Thomas Albøg Olsen har markeret alle tre mulige udfletninger geografisk på et kort. Den vestlige (rød) begynder inde på selve stationen i byområde og hen over ådalen. Den anden (blå) i landbrugsland ud for Adamshøj gods ca et par km fra Ringsted. Den tredje (mørkegrøn) blev foreslået for fem år siden, men Banedanmark ønskede ikke at undersøge den. Den ville i givet fald blive placeret et par km længere mod øst, ligeledes i landbrugsland med meget få huse.
Hvis der i stedet anlægges en omfartsbane, skal der etableres ikke én, men to udfletninger, en i hver ende af omfartsbanen. Borgergruppen for en østlig udfletning ved Ringsted vurderer dog ikke, at forslagene til omfartsbaner har nogen chance for at blive gennemført.

Last Updated on 29. august 2020 by ringstedbanen