Høringen i 2020

Banedanmark har i juli 2020 udsendt følgende:

Det er politisk besluttet at åbne en ny undersøgelse af mulige udfletningsløsninger for jernbanen ved Ringsted. Banedanmark er blevet bedt om at finde den bedste løsning ved Ringsted, hvilket betyder, at både de hidtidige undersøgelser,men også nye forslag vil blive analyseret.Med denne høring indhenter Banedanmark forslag til jernbaneløsninger og forhold, der bør tages hensyn til i de videre undersøgelser. Banedanmark vurderer de indkomne forslag og idéer, og de vil blive indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre undersøgelsen.

Høringsfristen er den 23. august 2020

Link til Banedanmarks høring om kapacitetsudvidelse

Aktuelle svar på den aktuelle høring

Tog fra Korsør på vej til spor 2. Under udkørsel mod Køge Nord skal det køre på tværs af andre spor.

Last Updated on 20. april 2021 by ringstedbanen