Høringen i 2015

I 2015 afholdt Banedanmark efter hårdt pres fra borgere og politikere en høring om et forslag til “Niveaufri udfletning Ringsted Øst”

Det skete efter at Banedanmarks foretrukne forslag om en niveaufri udfletning i Ringsted Vest var stødt på bred modstand fra både politikere og en stor del af borgerne i Ringsted.

Det mest grundige høringssvar kom fra Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen. Mange af informationerne i høringssvaret er lige så aktuelle i dag, da det må antages, at det er den samme løsning, der er et af de fem alternativer, som Banedanmark har foreslået i juli 2020.
Nyt i forhold til 2015 er, at Banedanmark også har fremlagt nogle skitser til helt nye banestrækninger uden om Ringsted, de såkaldte omfartsbaner.

Her kan du læse hele det samlede høringsnotat fra Banedanmark fra idéfasehøringen i 2015 om en østlig udfletning.
Tal og bogstaver i parentes i notatet henviser til en liste over dem, der har indsendt høringssvarene. Se sidste side i notatet.
(For eksempel henviser tallet (1) i notatet til Dansk Bryggeri, som det kan ses på side 59 i notatet.)

Se endvidere eksempler på høringssvar i 2015

Last Updated on 29. juli 2020 by ringstedbanen