Facebook

Flere Facebook-grupper samler borgere med interesse i debatten om kapacitetsudvidelse af jernbanen i Ringsted. Det, som grupperne på forhånd er enige om, er markeret med grønt.

For den østlige jernbaneudfletning ved Ringsted er en Facebookgruppe oprettet af Manne Suadicani i januar 2015. Den indeholder mange informationer om høringerne og problemerne i forbindelse med den nye banes indføring.

Gruppen samler alle, der ønsker, at jernbaneudfletningen ved Ringsted placeres øst for byen ved Adamshøj og ikke vest for stationen tæt ved byen. Her kan du se læserbreve, høringssvar mm som knytter sig til arbejdet med at få placeret udfletningen i øst.

For os der er imod Banedanmarks forslag om omfartsbaner ved Ringsted er en Facebookgruppe stiftet af Søren Quist:

For os der er imod Banedanmarks kapacitetsudvidelse ved Ringsted. (Omfartsbaner)Vi skal for alt i verden, gøre alt for at stoppe de nordlige og sydlige forslag. Den nordlige vil skære sig tværs igennem Benløse og Kværkeby. Den sydlige, sandsynligvis igennem omkring Høm / Næstvedvej / Mulstrup og eller Tolstrup…
– Skal der være noget, skal det umiddelbart være en østlig udfletning da den generer færrest muligt.Hvis der være en løsning af de 5, må den østlige udfletning foretrækkes da denne generer færrest og ikke er så omkostningstung som flere af de øvrige

Last Updated on 8. juli 2020 by ringstedbanen