Det Vestlige løsningsforslag

Banedanmarks vestlige udfletningsløsning ligner sandsynligvis meget tegningen herunder. Det er geografisk en indeklemt løsning, det muliges kunst, fordi banen mod Næstved drejer fra i en kurve tæt på stationen, og derfor bliver det meget kompakte dæmnings- og broarbejder i byområde.

Der er én vigtig prioritering til grund for forslaget: højhastighedstog kan køre gennem stationen uden stop fra den Nye Bane mod Korsør med 200 km/t. Det bliver ad de blå linjer på tegningen herunder.


De fleste andre tog vil kun kunne køre ca. halvt så hurtigt, deriblandt tog til og fra Hamburg.
I 2015 mente Banedanmark ikke, at udfletningen i Ringsted skulle tilgodese Femern-forbindelsen.

Banedanmark forestiller sig kort sagt, at DSB i fremtiden enten vil køre tog fra Køge videre mod Odense eller fra Roskilde videre mod Næstved og Femern. Det er forudsætningen for, at den vestlige udfletning løser konflikterne, så togene ikke kommer i vejen for hinanden.

Sagt med andre ord kan den vestlige løsning komme til at binde DSB til bestemte køreplaner i fremtiden. For eksempel skal der køres gevaldigt meget på tværs af højhastighedssporene, hvis et langsomt pendlertog fra Korsør skal fortsætte mod Roskilde. Det betyder også, at hvis et lyntog er fem minutter forsinket, kan regionaltoget let komme til at holde og vente i fem minutter på, at det kører forbi. Det er en situation, de fleste pendlere vil genkende.

Løsningen er altså optimeret til et bestemt køreplanssystem, og jo mere DSB holder sig til dette system, jo mere kapacitet gennem Ringsted.
Og omvendt.
Nederst på siden er et eksempel på krydsningskonflikter i den vestlige model, dvs situationer, hvor de hurtige og de langsomme tog er i vejen for hinanden.

Den vestlige løsning indebærer meget store anlægsarbejder i området lige vest for Ringsted Station med anlæg af høje dæmninger og en bro.

Anlæggene vil påvirke naturen ved Ringsted Å kraftigt og ifølge tidligere udmeldinger medføre langvarige lukninger af stier langs åen og til/fra den nærliggende skole.

Der vil blive en langvarig belastning i området med lastbiler med jord. (Ca. 18.000 læs med materialer) .

Endvidere fremgik det af lovforslaget, at støjgrænsen ville blive overskredet (83 dB) under byggeriet.

Løsningen vil medføre væsentligt øget skyggevirkning i Korsevænget og begrænse dagslyset voldsomt i den mørke tid med lavtstående sol.
Banedanmarks computersimulering herunder er tegnet med vidvinkelsigt, sådan at jernbanen virker mindre synlig i forhold til husene ved siden af banen.
Bemærk forskellen på Banedanmarks og Ringsted Kommunes simuleringer af synligheden af jernbaneanlæggene i den vestlige løsning.

Herunder kan du se, hvilke krydsningskonflikter, der vil være, såfremt den vestlige løsning gennemføres. Krydsningskonflikter er situationer, hvor tog i forskellige retninger skal køre på samme spor og derfor er nødt til at holde tilbage for hinanden.

Last Updated on 31. juli 2020 by ringstedbanen