De østlige løsningsforslag

Ringsted station er et stort jernbaneknudepunkt, hvor fire banestrækninger mødes. Man kan køre til og fra Roskilde, Køge, Korsør og Rødby.

Ringsted svarer i dag trafikalt til et stort motorvejskryds (som normalt ville være forbundet med udfletningsanlæg), men infrastrukturen i Ringsted svarer til, at man lod motorvejene mødes i et lyskryds eller en rundkørsel.


Herunder er en forenklet tegning af forholdene i Ringsted i dag. (Dette svarer stort set til 0-løsningen som bliver bygget færdig i øjeblikket.) Da alle tog kører i samme niveau, er det tydeligt, at togene nemt kommer i vejen for hinanden. For eksempel kan man ikke køre mod Rødby, samtidig med at der kommer et lyntog fra Korsør mod København.

Formålet med en fremtidig udfletning øst for Ringsted er blandt andet (lige som for det vestlige alternativ), at togene fra Køge kan køre gennem Ringsted mod Korsør samtidig med at tog fra Næstved kan køre gennem Ringsted mod Roskilde.

Mens det vestlige løsningsforslag fra Banedanmark ligger ret fast, er der ikke én, men utallige mulige udformninger af en østlig løsning. Det eneste, der ligger fast, er, at den skal etableres et sted på den knap fem km lange strækning mellem Østre Ringvej og Fjællebro.

I sin simpleste form består en østlig udfletning blot af en bro et sted på denne strækning, hvor de to baner kan køre hen over hinanden, samt evt. to forbindelsesspor. Herunder en forenklet model, der trafikalt er fuldt på højde med det vestlige løsningsforslag.

Herunder skematisk sporplan fra Ole Lund Jensens og Thomas Albøg Olsens forslag til østlig udfletning

Hvis sporskifterne markeret med * (spor 3 og 4 vest) opgraderes, kan hastigheden gennem Ringsted mod Femern Forbindelsen forøges fra 120 til 160 km/t.


En østlig udfletning giver endnu flere muligheder for at køre optimalt med mange forskellige tog samtidig, hvis der anlægges flere forbindelsesspor og sporskifter til høj hastighed. Herunder et eksempel på en avanceret østlig udfletning:

Realiseringen af forslaget fra Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen til en østlig løsning er tæt på det optimale med hensyn til fleksibel trafikafvikling omkring Ringsted og sikrer desuden gode køretider på grund af at togene ikke skal sætte farten ned. Endvidere har anlægget høj kapacitet, fordi udfletningen sker ved høj hastighed. Banedanmarks beregninger viste, at den blev ca. 400 millioner dyrere end den vestlige løsning. (1.300 millioner mod 890 milioner kroner) . Det har senere vist sig, at prissætningen for den vestlige løsning var for lav.

Herunder eksempler fra Banedanmark på mulig placering af en østlig udfletning.

Herunder Thomas Albøg Olsens og Ole Lund Jensens forslag til en placering øst for Adamshøj, som blev afvist af Banedanmark, fordi det ville kræve en flytning af Bedstedvej-broen.

Banedanmark har desværre ikke ønsket at gå videre med enklere modeller for østlig udfletning, som muligvis kunne blive billigere end den undersøgte vestlige løsning, men uden den vestlige løsnings trafikale og miljømæssige ulemper. Se argumentationen for billiggørelse

Læs samlet høringsnotat fra 2015 om Banedanmarks undersøgelse af en østlig udfletningsløsning

Last Updated on 31. juli 2020 by ringstedbanen