debat

Manglende links til referencer og formodninger angives som fakta

Hej Ringstedbanen.dk

Jeg forstår fuldt ud problematikken omkring nye linjeføringer omkring Ringsted. Og der skal sendes høringssvar i forbindelse med dette. Men disse bør baserer sig på fakta og ikke formodninger.

Jeg har forsøgt at opstøve dokumentation fra Banedanmark, som underbygger jeres påstande om, at linjeføringen skal gå gennem eller under et parcelhusområde i Benløse.

En bred, løst skitserede stiplet linje er altså ikke det samme som den forventede linjeføring. Især ikke, når der i det skriftlige materiale fra Banedanmark står, at linjeføring vil være langs Vestmotorvejen.

Det kan også være, at der findes dokumentation for disse linjeføringer, som I angiver, men så oplys venligst kilden og link til den. Og brug de samme ord og titler som kilden, så det er muligt at søge efter det, hvis URL’en skulle skifte adresse.

Jeg har benyttet kilden https://www.bane.dk/-/media/Bane/Borger/Baneprojekter/Kommende-projekter/Kapacitetsudvidelse-Ringsted/BDK_Debatoplaeg-KURI-web-240620.pdf

Desuden mangler der datoer på siderne, som jo er relevant, når der eksempelvis står “Forslaget svarer stort set til den nordlige omfartsbane, der er foreslået i den aktuelle høring.” fra siden “FORSLAG FRA 2015 OM NORDLIG OMFARTSBANE” med URL’en https://ringstedbanen.dk/samlenotat-fra-idefasehoeringen-i-2015/

Hvad er den aktuelle høring om fem år?

Det er blot en enkelt indstilling i WordPress, så kan publiceringsdato tilføjes siderne automatisk.

Jeg skriver til jer for at hjælpe – jo mere faktabaseret og med kildeangivelser.

Held og lykke med at påvirke processen, så løsningen bliver den bedst mulige for flest mulige.

De herligste hilsner

Claus Agerskov, tidligere borger i Benløse

2 kommentarer

 • ringstedbanen

  Tak for din henvendelse Claus.

  Vi er altid glade for feed back som kan forbedre vores side. Formålet med siden er jo netop at kommunikere fakta på en enkel og forståelig måde. Så den kan inspirere borgere uden indsigt i jernbaneforhold til at indsende et høringssvar til Banedanmark.

  Til artiklen om den nordlige omfartsbane tog vi udgangspunkt i den simple tegning i Banedanmarks høringsnotat. Banedanmark har efterfølgende på Borgermødet den 13. august oplyst at der ingen dybere mening er med stregerne, og at den nordlige omfartbane formentlig vil blive placeret langs motorveje nord eller syd for den.

  Syd for motorvejen løber en hovedledning til distribution af naturgas til Øst Danmark. Syd for motorvejen findes også en 400 kV højspændingsledning. På grund af respektafstandene til naturgasledningen kan Banedanmark ikke vælge en sydlig linjeføring uden at naturgasledningen flyttes.

  Vi har derfor opdateret kortet over den nordlige omfartsbane så den løber nord for motorvejen. Denne ændring ændre ikke på beregningerne af køretiden.

  Venlig hilsen
  Thomas

 • ringstedbanen

  Hej Thomas
  Tak for din mail!
  Der er nu dato for sidste opdatering på alle siderne, og jeg håber, det nu er tydeligt, at stregerne på Danmarks kort skal tages med meget store forbehold.

  Det betyder på den anden side, at hvis man ud fra høringsnotatet siger ja tak til en omfartsbane, bliver det på et ret usikkert grundlag.

  Venlig hilsen

  Bjarne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *