Jernbanen i Ringsted


20.4.2021: Vi er tæt på at der i Folketinget træffes beslutning om, hvilke løsninger Banedanmark skal gå videre med at undersøge for at forbedre jernbanens kapacitet ved Ringsted.

Borgergruppen for en østlig udfletning har netop sendt en opfordring til Transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Ringsted byråd om at stoppe undersøgelsen af en såkaldt kort sydlig omfartsbane.

Læs mere her.

Ringsteds borgere og politikere vil afgjort stå stærkest, hvis vi endnu engang kan stå samlet. Det er ikke for sent at skrive under for den østlige løsning og mod omfartsbaner

28.1.2021: Banedanmarks “Beslutningsgrundlag Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted” slår nu fast, at den østlige og vestlige udfletning koster nøjagtigt det samme. En løsning øst for Ringsted er samfundsøkonomisk mest fordelagtig.
Tre alternative forslag til “omfartsbaner” vil i stedet øge kapaciteten ved at fjerntrafikken skal køre uden om Ringsted.
Læs beslutningsgrundlaget her

Byrådet i Ringsted mødtes den 7. september og vedtog kommunens høringssvar til Banedanmark. Efter en grundig debat, hvor der blev lyttet til borgerne, er partierne blevet enige om at anbefale en en østlig udfletning så langt mod øst som muligt, som bør indbefatte støjreducerende foranstaltninger, for eksempel i form af helt eller delvist nedsænket jernbaneinfrastruktur.
Ringsted kommune fraråder de øvrige løsningsmuligheder, som er skitseret i Banedanmarks debatoplæg.

Nu har byrådsmedlemmerne en vigtig opgave i at sikre opbakning omkring kommunens klare indstilling hos politikerne på Christiansborg.Nyheder fra TV2 Øst den 30. august 2020.


TV2 Øst har en lang artikel om baneudvidelsen med kommentarer fra borgere i og omkring Ringsted. Se artiklen


Nu er fristen udløbet for at indsende høringssvar til Banedanmark.
Du kan se mange af høringssvarene her.


628 underskrifter imod omfartsbaner og imod en udfletning med en høj bro ved ådalen og for en østlig udfletning er indsendt til Banedanmark.
Mange af dem, der skrev under, afleverede samtidig deres kommentar til høringen.
Underskrifterne er også indsendt til byrådet og Folketingets Transportudvalg.


Den 3. maj 2019 åbnede jernbanen fra Vigerslev til Ringsted via Køge Nord.

Der er brugt 730 millioner kroner på at tilslutte den nye jernbane til Ringsted station, men det er en kompromisløsning, hvor mange tog skal holde tilbage for hinanden, fordi de skal gennem de samme sporskifter. Endvidere har der ikke været råd til at forøge hastigheden. Skulle hastigheden have været forøget, ville det have kostet 961 millioner kroner. Ringsted er flaskehalsen i så høj grad, at den nye bane indtil nu stort set ikke har gjort nogen forskel, på nær betjeningen af den nye station Køge Nord.

Nu diskuteres nye oplæg fra Banedanmark til forbedring af kapaciteten gennem Ringsted. Det er der brug for, da forholdene p.t. er nogenlunde lige så hensigtsmæssige som det ville være at lade to store motorveje krydse hinanden i en rundkørsel.

Vi håber, at ringstedbanen.dk kan kaste lidt lys over problemer og især over muligheder for en reel og varig forbedring af jernbanen omkring Ringsted uden unødige gener for togpassagererne og for de mennesker, der bor i Ringsted.

Har du kommentarer eller ideer eller synes, at der noget, der mangler eller er forkert på denne hjemmeside, er du velkommen til at skrive til ringstedbanen.dk

Har du fotos af den nye bane eller Ringsted station, som vi må gengive, modtager vi dem gerne.

Last Updated on 20. april 2021 by ringstedbanen